Fokreglement

Lhasa Apso Club Fokkersreglement

 • Fokkersreglement
  Eisen voor ” Erkende Fokker” van de Lhasa Apso Club Nederland
  Verplichting en eisen aan de Fokker LACN

 • 1. Onder fokker wordt verstaan hij of zij die regelmatig een nestje Lhasa Apso ’s fokt.
 • 2. De fokker is lid van de rasvereniging Lhasa Apso Club Nederland en onderwerpt zich aan de statuten en reglementen van deze rasvereniging.
 • 3. De fokker is gehouden aan het Vereniging Fokreglement, zoals dit is vastgesteld door de ALV van de rasvereniging Lhasa Apso Club Nederland.
 • 4. De fokker werkt met zijn fokdoelen mee aan het behouden en verbeteren van het ras dat voldoet aan de eisen zoals beschreven in de rasstandaard FCI-Standard N° 227.
 • 5. De fokker zal met goed gevolg alle door de Raad van Beheer ingestelde controles en voorschriften doorstaan, zoals nestidentificatie, locatiecontrole etc.
 • 6. De fokker handelt conform de volgende welzijnsdefinitie:
  Dieren zijn gevrijwaard van honger, dorst of onjuiste voeding;
  Dieren zijn gevrijwaard van thermaal en fysiek ongerief;
  Dieren zijn gevrijwaard van pijn, verwonding of ziekten;
  Dieren zijn gevrijwaard van angst en chronische stress;
 • 7. De fokker zal een informatiepakket samenstellen voor de nieuwe eigenaar van door hem gefokte pups. Deze informatie zal betrekking hebben op de opvoeding, de voeding en de vachtverzorging van de pup. Verder zal zoveel mogelijk algemene kynologische informatie worden verstrekt.
 • 8. De fokkers dienen hun nesten verplicht bij het bestuur van de Lhasa Apso Club Nederland aan te melden. Deze aanmelding geschiedt door het opsturen van een kopie van het dek- en geboorteformulier van de Raad van Beheer en een duidelijke kopie van
  de ECVO oogtesten der ouderdieren . De geboorte dient binnen 7 dagen na de geboorte te worden doorgegeven aan het “secretariaat Fokkerij informatie”. De eigenaar van de teef dient daarbij door te geven:.
  Gegevens van de ouders van het nest.
  De geboortedatum van het nest.
  Het aantal pups in het nest.
  Het geslacht en de kleur van de pups.
  Kopieën van alle gezondheidsonderzoeken van beide ouderdieren bij nestaangifte.
 • 9. De fokker dient aantoonbaar te hebben deelgenomen minstens 1 x per jaar aan bij- en nascholingsactiviteiten op het gebied van de kynologie en aan door de Lhasa Apso Club Nederland georganiseerde activiteiten.
 • 10. De fokker zal met een of meer van zijn honden en met zekere regelmaat hebben deelgenomen aan hondenshows, georganiseerd onder auspiciën van de Raad van Beheer en/of buitenlandse CAC shows.
 • 11. Nadat is komen vast te staan dat de fokker heeft voldaan aan bovenstaande vereisten wordt de fokker door het bestuur gerechtigd om het vignet: erkende fokker/certified breeder Lhasa Apso Club Nederland te voeren.

Downloads:

Verenigingsfokregelement PDF

Erkende fokker van de LACN PDF
Statuten LACN PDF
Huishoudelijkreglement LACN PDF

ECVO oogartsen
 

Direct naar: Gezondheid