Lhasa Apso Club Nederland de eerste Lhasa Apso Club in Nederland erkend door de Raad van Beheer,

 

 

Start

Club nieuws

Bestuur & contact
Ereleden
Lidmaatschap
Clubinformatie
Evenementen
Fokkers
 Fokreglement
Gezondheid
Foto's   Foto Archief
Lhasa Apso ras
Rasstandaard
Pupinformatie
Pups beschikbaar
Links & Sponsors
English

 

 

 

Disclaimer privacy & AVG 2018


De Lhasa Apso Club Nederland tracht met uiterste zorgvuldigheid de gegevens en informatie op de website en in het clubblad/ digitale nieuwsbrief te plaatsen. Desondanks blijft het mogelijk dat er op de website of in het clubblad/ digitale nieuwsbrief onvolkomenheden en/of onjuistheden voorkomen.

De Lhasa Apso Club Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken en of verspreiden van deze gegevens en informatie.
Tenzij anders vermeld is de informatie op de website en van het clubblad/ digitale nieuwsbrief, zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen eigendom van de Lhasa Apso Club Nederland

Bij het gebruik van foto's en ander materiaal heeft de Lhasa Apso Club Nederland  zoveel mogelijk getracht om rechthebbenden te achterhalen en het materiaal met toestemming te gebruiken. Mocht er materiaal zijn waarvan u kunt aantonen rechthebbende te zijn, en als rechthebbende niet wenst dat dit gebruikt wordt op onze website, neemt u dan contact op met de Lhasa Apso Club Nederland .

De informatie die je op deze website vindt, hebben we met veel zorg samengesteld. Toch vragen we je aandacht voor onze disclaimers, ons copyright-beleid en privacy statement. Als je onze website bezoekt – voor welke doeleinden dan ook – stem je in met het onderstaande.

disclaimer
Wij besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze website staan. Toch is het mogelijk dat er op deze website en op de websites waarnaar wij verwijzen onjuistheden en onvolkomenheden staan. De Lhasa Apso Club Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg hiervan en ook niet voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomen uit het gebruik of verspreiden van informatie, dan wel voortkomen uit technische gebreken.

link disclaimer
Op onze website verwijzen wij naar de websites van derden. De Lhasa Apso Club Nederland is niet verantwoordelijk voor deze sites. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de links of voor de informatie die op deze websites staan. Het plaatsen van een link betekent ook niet dat wij de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijven. Het plaatsen van een link naar de websites van derden is uitsluitend bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

privacy statement
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens, als lid van de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland zijn wij verplicht enkele gegevens met deze Raad van Beheer te delen. In dit Privacy Statement informeren wij U graag hierover. Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Als lid van de Raad van Beheer sluiten wij ons aan bij dit privacy statement gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer m1543621.
 

Zie privacy statement

Vragen en opmerkingen over deze website kunt u mailen naar: info@lhasaapsoclub.nl